Share

Nieuwsbrief

20 december 2023

Welkom in het netwerk, Entreeprofessional! 

Langzaam kruipen we naar het nieuwe jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze plannen liggen daarvoor klaar. We krijgen energie van de mogelijkheden. Maar laten we eerst nog even terugkijken op het jaar 2023. Dat heeft ons veel gebracht. We lichten er twee belangrijke ontwikkelingen uit: het loket praktijkleren en de EntreeNH Academie.

Loket Praktijkleren
De eerste ontwikkeling is de start van het Loket Praktijkleren. In het loket worden individuele leervragen in praktijkleerroutes vormgegeven. Dankzij deze leerroutes gaan deelnemers in een maatwerktraject aan de slag bij en met de ondernemer. We stellen graag even onze collega’s voor die het loket vorm en inhoud geven en die leervragen beantwoorden tot de concrete start: Het team is opgestart onder leiding van Catelijne Zandbergen (Vonk) die zich inzet voor onderwijsinnovatie, samen met Veronique Helmstrijd (Regio College) en Lonneke Bant (Horizon College). Zij ijveren continu om de praktijkroutes goed te organiseren in en met de scholen. Zij worden ondersteund door Astrid Noom, Gea Hoffard, Monique Zonneveld (allen Vonk), Ed Veenema (Praktijkschool West-Friesland) en Mieke Pelger (Praktijkschool Focus), die het samen lukt steeds weer op elke vraag een maatwerkroute op te stellen. Echt knap hoe zij dat doen en ook vanaf deze plek, veel dank voor deze tomeloze inzet. De Noord-Hollandse arbeidsmarkt wordt er zichtbaar beter van. We hebben met jullie alle vertrouwen in de toekomst.

EntreeNH Academie
De tweede ontwikkeling is de EntreeNH academie, met een groeiend aanbod van cursussen, trainingen, webinars en masterclasses ter versterking van de professionals die dagelijks met entree-ers werken. We hebben de eerste ervaringen opgedaan met de academie en concluderen dat we op de goede weg zitten en hebben ook reden tot bijsturing. Dat krijgt vorm en dat gaan jullie in 2024 merken. Ook hier geldt: we hebben vertrouwen in de toekomst. En zo kijken we graag naar volgend jaar. Namens ons allemaal wensen we jullie heel prettige kerstdagen en een fantastisch 2024.

Martijn Grosmann
Dirk van de Poppe
Programmaleiding EntreeNH

Dirk van de Poppe
Programmaleider EntreeNH

Dirk is teammanager Entree bij het Horizon College. Na de herfstvakantie pakte hij de rol van programmaleider op bij het Team EntreeNH. Daarmee werd hij programmaleider naast Martijn Grosmann.

Lees verder

Wat een drive!

Casuïstiekteam loket praktijkleren: interview met Lonneke Bant en Veronique Helmstrijd  


Veronique Helmstrijd en Lonneke Bant zijn heel enthousiast over het EntreeNH loket praktijkleren. Ze werken voor het Regio College, respectievelijk het Horizon College en zijn verbonden met het loket door hun inzet in het casuïstiekteam. In dat team komen de leervragen binnen en wordt beoordeeld hoe die beantwoord kunnen worden. Het is de entree naar de scholen voor praktijkleren. Het casuïstiekteam koppelt de leervragen aan maatwerk leerroutes of ontwikkelen deze als de benodigde route er nog niet is. Op dit moment doen zij dat via EntreeNH voor deelnemers op entreeniveau, maar ook als er vragen zijn voor andere niveaus komen die op dit moment via het casuïstiekteam op de juiste plek in de scholen terecht.

Lees verder

Docent Peter Sanders, Internationale Schakelklas

‘Goeiedag, met mijnheer Peter’ is de begroeting op zijn voicemail. Mijnheer Peter is dikwijls druk, hij is docent. Vandaag begon zijn dag om 7.45 uur op school. Er staat een toets op het programma. De leerlingen starten om 8.30 uur. Hij bereidt de thema’s voor vandaag voor en zorgt dat het rooster dat ingaat na de kerstvakantie kan worden toegelicht in de volgende uren. We krijgen een levendig inkijkje in het werk van Peter als docent in een Internationale Schakelklas waar anderstaligen (ANTA) bij het Horizon College in Alkmaar.

Lees verder

EntreeNH Academie

In 2023 is er in de Academie een reeks in compagnie trainingen georganiseerd waarvoor Stenden Hogeschool werd ingehuurd. Cursussen met onderwerpen specifiek voor Entreeonderwijs en praktijkleren. Deze cursussen liepen in het voorjaar goed, die in het najaar kregen minder deelnemers, misschien door de drukte bij de start van het schooljaar en de race naar de kerstvakantie? Wie zal het zeggen. Het webinar ‘Praktijkleren: een kwestie van organiseren’ in november kon in ieder geval rekenen op goeie belangstelling.

Opvallend is dat deelnemers terugkoppelen dat het zo leuk en waardevol is dat zij in de cursussen collega’s van Vonk, Horizon- en Regio College tegenkomen. Dat maakt kennis- en ideeën uitwisselen extra inspirerend.

Team EntreeNH bereidt nu het nieuwe aanbod voor 2024 voor. We starten dat met een overleg met de teamleiders van de mbo’s. Daar zullen we ook checken welke programmering goede kans biedt om ook werkelijk mee te kunnen doen en je te kunnen bekwamen in specifieke thema’s die bij entreestudenten spelen en wat er nodig is om met elkaar te komen tot flexibel, maatwerk praktijkonderwijs.

Heb je speciale wensen of ideeën voor het aanbod van de Academie laat het ons weten: via een mailtje naar academie@entreenh.nl.

EntreeNH


EntreeNH is het ontwikkel-, kennis- en informatiepunt voor maatwerk Mbo Entreeonderwijs in Noord-Holland. Hier wordt gewerkt aan flexibele leer- en werktrajecten voor mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Horizon College, Regio College, Vonk, pro en vso scholen vinden elkaar hier in de opgave voor deze regio en organiseren EntreeNH met professionals. We organiseren flexibel onderwijs en passende entree-onderwijstrajecten. Dit doen we ook samen met ondernemers, overheid en instanties. Deze samenwerkingen zijn essentieel voor de toename van het aantal succesvolle mbo-maatwerktrajecten.

Voor professionals die met en voor de entree doelgroep werken, bieden we de komende jaren een interessant aanbod van cursussen, trainingen, opleidingen, masterclasses, werkvloerbijeenkomsten en docentenstages. Volg ons via de nieuwsbrief en de socials. 

Aanmelden nieuwsbrief

Email Marketing door ActiveCampaign