Share

Eerste Nieuwsbrief EntreeNH

Als leren en werken niet vanzelfsprekend voor je is, hoe fijn is het dan dat er zoveel professionals voor je klaar staan om je een passend perspectief te bieden. In EntreeNH komen we deze professionals dagelijks tegen, grote kans dat jij er één van bent.
Vandaag versturen we de eerste digitale nieuwsbrief van EntreeNH.

In deze nieuwsbrief geven we je inzicht in de laatste ontwikkelingen. We benoemen een paar belangrijke zaken die ons dagelijks bezighouden. Zo is nu het gezamenlijk digitale loket Praktijkleren officieel geopend en de website www.entreenh.nl live gegaan. We kozen een nieuwe naam voor het programma en de eerste cursussen gingen van start in de EntreeNH Academie. We ontwikkelen werkwijzen en samenwerkingen. Het gaat daarbij om interne processen en processen met partners in de regio. Kortom beweging alom. 

Met EntreeNH werken we aan flexibele leer- en werktrajecten voor de doelgroep die het zonder onze ondersteuning niet redt. We streven naar maatwerkonderwijs, leer- en ontwikkeltrajecten voor individuele deelnemers en zetten in op leerwerklocaties; onderwijs op plekken waar de   

context van het beroep waarvoor wordt geleerd, in ruime mate aanwezig is. 

De motor achter EntreeNH is de RIF MBO Entree in beweging, het vierjarige subsidieprogramma waarmee we een publiekprivaat netwerk van professionals bouwen. Zo hopen en verwachten we een optimaal leer- en werkklimaat te kunnen ontwikkelen voor iedereen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is.

Je ontvangt deze mail omdat je in het netwerk zit, werkt met of voor entreestudenten of mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Voel je vrij om deze nieuwsmail door te sturen naar anderen, aanmelden kan via nieuwsbrief@entreenh.nl. En als je het niet op prijs stelt om deze mail te krijgen, meld je dan af via de knop onderaan deze mail.


Loket EntreeNH Praktijkleren van start

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via Mbo entree maatwerkonderwijs hun weg vinden door leren en werken in de praktijk te combineren, is het digitale loket Praktijkleren voor Noord-Holland officieel geopend.

Dit gebeurde met het officieel live gaan van de website EntreeNH. Hiervan is dit loket onderdeel en het is de ingang naar flexibele mbo-entree maatwerktrajecten. Ondernemers en verwijzers komen via het loket direct op de goede plek met leervragen en studenten voor maatwerktrajecten. 
 
In het loket worden hiervoor de krachten gebundeld: de drie mbo’s in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Horizon College, Regio College en Vonk doen dit samen met pro en vso scholen, ondernemers, overheid en instanties. Zij maken gezamenlijk de ontwikkeling van dit flexibele maatwerkonderwijs aanbod in de regio mogelijk. Deelnemers aan de maatwerktrajecten verbeteren met Praktijkleren hun positie en duurzame inzetbaarheid op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. 
 
Praktijkleren 
Praktijkleren is een flexibele maatwerkroute in het mbo-onderwijs die geheel of grotendeels georganiseerd wordt op werklocaties. Leren en werken gaan er hand in hand. Deelnemers aan Praktijkleertrajecten behalen een diploma, certificaat of Mbo-verklaring (Praktijkverklaring), zodat ook als je onderdelen volgt in het onderwijs dit beloond kan worden. 
 
‘Dit is zo’n mooie kans in de regio voor mensen voor wie leren en werken op dit moment niet vanzelfsprekend is. We werken hard om ons entree-onderwijs hiervoor flexibel te maken, op maat voor en met de ondernemers aansluitend op de mogelijkheden van ondersteuning die daarvoor zijn vanuit de overheid’ vertelt Wiebe Terpstra (directeur entreeonderwijs bij het Horizon College en voorzitter van de stuurgroep EntreeNH).

Onderwijsvernieuwing  
Voor de scholen betekent dit: onderwijs vernieuwen waar dit nodig is en versterken van de mensen die dit doen. Processen opstarten om dit goed te organiseren, zowel gericht op onderlinge samenwerking als op samenwerking met ondernemers, overheid en instanties. Hiervoor worden overleggen en werkgroepen georganiseerd en één van de eerste zichtbare resultaten is nu de lancering van dit digitale loket praktijkleren. Ook is er de EntreeNH Academie. In deze Academie is een groeiend aanbod voor professionals die werken met mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. En andere activiteit is de ontwikkeling van nieuwe Leerwerklocaties, een belangrijke pijler binnen dit programma. Voortbouwend op de ontwikkeling en het succes van leren en werken bij Hoenderdaell. Leerwerklocaties zijn buitenschoolse locaties in de context van het beroep waarvoor wordt geleerd. Op de nieuwe website van EntreeNH staat de film over de eerste leerwerklocatie: Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna, deze film ging afgelopen week in première.
 
Ten slotte is er binnen het programma EntreeNH de opgave om de inzet te verduurzamen en het netwerk te verstevigen, zodat alles wat nu vernieuwd en georganiseerd wordt voortaan zo werkt – ook als dit vierjarig gesubsidieerde programma is afgelopen.  
 
Het programma is gefinancierd vanuit een subsidie van het Regionaal Investering Fonds (RIF Entree in beweging) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: De Rif Entree in beweging is hiermee de motor achter EntreeNH. 

Mbo Entree Praktijkleren

Leren en werken gaan hand in hand

Wat is Praktijkleren?

Praktijkleren is de nieuwe tak van sport in het mbo en gaat over het organiseren van flexibele maatwerktrajecten die te waarderen zijn met een certificaat, Mbo-verklaring (praktijkverklaring) of diploma. Voor de entreedoelgroep is Praktijkleren uitermate geschikt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. En Praktijkleren is hot; het wint enorm aan populariteit bij werknemers, hun werkgevers, doorstudeerders en starters. Daarom is er nu het loket praktijkleren. De ingang naar de drie Mbo’s zodat er een soepele instroom en intake is en leervragen en kandidaten snel op goede plek landen voor een succesvol mbo-entree maatwerktraject. 

Lees verder

Samenwerking tussen mbo, pro en vso

In de drie regio’s West-Friesland, Noord- Kennemerland en Zaanstreek/Waterland zijn we gestart met een verkenning van de samenwerking tussen het pro, vso en mbo op het gebied van entree-onderwijs. We denken namelijk dat een goede samenwerking het beste alternatief is om voor onze leerlingen en studenten een passend perspectief op werk of vervolgonderwijs te vinden.


De samenwerking heeft als doel de doorstroom van leerlingen en studenten naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt soepel te laten verlopen. Zo lopen er in de regio Zaanstreek Waterland gesprekken tussen het Regio College en het Altra College. In West-Friesland...

Lees verder

Première voor Leerwerklocatie Hoenderdaell

Op 14 juni was de mini-première van het filmpje: Leren en werken in Dierenpark Hoenderdaell.

Studenten, docenten en begeleider van Vonk Entree Groenstart hebben hierin de hoofdrol samen met de directeur van Dierenpark Hoenderdaell. Het is de eerste Leerwerklocatie van Vonk waar het hele lesprogramma op deze locatie buitenschool georganiseerd wordt.  

Bekijk de film

Nieuw: de EntreeNH Academie

Voor iedere professional die met en voor de entree doelgroep werkt, bieden we de komende jaren een interessant aanbod van cursussen, trainingen, opleidingen, masterclasses, werkvloerbijeenkomsten en docentenstages. Interesse in deelname? Meld je dan aan via academie@entreenh.nl. Houdt onze site en mailing in de gaten.

Lees verder

EntreeNH De nieuwe naam van ons netwerk

Passend bij het netwerk
Gekozen is voor een naam die het netwerk van alle professionals bij Entree in Noord-Holland dekt: EntreeNH. De naam is passend bij de opgave van het programma. Tegelijkertijd welkom en toegankelijk voor alle professionals die werken in en voor entree-onderwijs, met leerlingen, studenten of mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Exact de groep professionals waarmee we het programma organiseren.

EntreeNH gebruiken we vanaf nu. Er is vormgeving ontwikkeld en een programmastijl. Je zult de naam in de komende maanden steeds vaker tegenkomen en deze zal steeds duidelijker inhoud en betekenis krijgen.

Entree in beweging is de naam van de RIF MBO subsidieregeling, de motor achter EntreeNH, die naam blijven we gebruiken voor de formele uitvoeringsaspecten van het programma.


Email Marketing door ActiveCampaign